Zanima me

1

Zna li iko ikakav relevantan podatak o broju Bogumila u BiH, a posebno o broju Boogumila za vrime osvajanja Bosne od strane Osmanlija?

Na ovoj mantri o Bogumilima se temelji jedna poprilično nacionalistička interpretacija povijesti BiH, teza o dobrovljnom prelasku na islam Bosanskih bogumila, a ne vidin da ikakvi podaci u prilog toj teoriji postoje.

A i na stranu s tin, s logičke strane gledano, jako je zanimljiva teza po kojoj su bogumili, da napomenemo kršćanska struja, odbijali nasilnu konverziju na katoličanstvo i pravoslavlje, ali su zato objeručke prihhvatili jednu potpuno drugu vjeru.

Posted in Uncategorized.

8 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar